DOKUMENTACJA SZKOŁY

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca połączeń telefonicznych

Statut

Program Wychowawcz0 - Profilaktyczny Szkoły

Plan Pracy Szkoły

Organizacja pracy szkoły

Harmonogram konkursów

Harmonogram uroczystości

Regulamin Szkoły

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektornicznych

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin świetlicy

Plan pracy świetlicy 2019/2020

Procedura realizacji obowiązku szkolnego

Procedura organizowania akcji charytatywnych

Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie szkoły

Procedury postępowania w trudnych sytuacjach w szkole

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń zewnętrznych obowiązująca w szkole

Procedury postępowania w sytuacjach zagrozeń terrorystycznych w szkole

Procedury zabezpieczenia budynków szkoły przed osobami niepożądanymi

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Wybrane cytaty z Konwencji o Prawach Dziecka

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej 2009/2010

Raport z ewaluacji wewnatrzszkolnej 2010/2011

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej 2015/20162019-12-02
KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI
2019-11-25
Wycieczka do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gaci.
2019-11-14
Finał akcji „Podziel się książką”
2019-10-29
Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

2010 © Szkola Podstawowa w Zernikachach Wroclawskich. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ul. Kolejowa 7a Żerniki Wrocławskie, 55-010 Św. Katarzyna
tel/fax: +48 71 311 32 19, e-mail: sp.zerniki.wr@interia.pl
Projekt i wykonanie: elitemedia.pl