STYPENDIUM BURMISTRZA szczególnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019

2019-06-11

Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego oraz sportowego są tylko rodzice bądź opiekunowie prawni.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

 Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dołączając:

 ·        w przypadku stypendium naukowego i artystycznego:

1.     kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez szkołę);

2.     kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcę/nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego).

 

·        w przypadku stypendium sportowego:

1.     kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez szkołę);

2.     kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2018/2019
z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy).

 

Należy zwrócić uwagę, że w danym roku szkolnym uczeń może ubiegać się wyłącznie o jedno stypendium naukowe lub artystyczne oraz wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej, jednej dyscyplinie sportowej.

 Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 7 wrzesień 2019 r.

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

·        osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Kolejowa 4a (budynek dworca kolejowego)

·        telefonicznie:71/78 60 995;

 

·        elektronicznie: we@umsiechnice.pl

· na stronie internetowej gminy: 

http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3283-zasady_przyznawiania_stypendium.html

2019-09-30
List od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
2019-09-18
Nauka programowania
2019-09-17
Klub Samuraj

Kim jesteśmy?

Klub Samuraj to największy klub sportowy w Polsce. Od 10 lat prowadzimy zajęcia z Taekwondo w oparciu o autorskie programy szkolenia.


Czytaj więcej

2019-08-30
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 busy

2010 © Szkola Podstawowa w Zernikachach Wroclawskich. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ul. Kolejowa 7a Żerniki Wrocławskie, 55-010 Św. Katarzyna
tel/fax: +48 71 311 32 19, e-mail: sp.zerniki.wr@interia.pl
Projekt i wykonanie: elitemedia.pl